พบ 2 ชุดข้อมูล

หน่วยงาน: สำนักบำรุงทาง รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
  • บัญชีโครงข่ายสะพาน 2 recent views

    บัญชีโครงข่ายสะพาน ที่ประกอบด้วย รหัสสะพาน ชื่อสะพาน สถานที่ตั้ง ข้อมูลกายภาพ รายละเอียดถนนเชิงลาด พิกัดสะพาน หน่วยงานรับผิดชอบ
    สำนักบำรุงทาง 18 มกราคม 2565
  • บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท 1 recent views

    บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
    สำนักบำรุงทาง 18 มกราคม 2565