พบ 1 ชุดข้อมูล

หน่วยงาน: คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรมทางหลวงชนบท แท็ก: ทีมบริกรข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • คณะทำงานบริกรข้อมูล 1 recent views

    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล ประจำกรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมบริกร ดังนี้ 1.คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านภารกิจพัฒนาโครงข่าย...
    คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรมทางหลวงชนบท 18 มกราคม 2565