พบ 11 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ก: ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด สาขาการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).