พบ 28 ชุดข้อมูล

หน่วยงาน: หน่วยงานภายนอก ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ แท็ก: ขนส่งทางบก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).