พบ 28 ชุดข้อมูล

กลุ่มข้อมูล: ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก แท็ก: ขนส่งทางบก

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).